رسانش5

رسانش 5 با هدف آشنایی نوجوانان با فیلم های سینمایی ایرانی حوزه نوجوان و آموزش سواد رسانه ای پخش می شود.
رسانش5فرهنگی هنریبرنامه های مهارت آموزی چهار شنبه 8 آبان 1398 ادامه...
شبکه امید
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه امید تعلق دارد