زمان پخش:روزهای فرد، ساعت 16:30
عوامل برنامه
شبکه امید
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه امید تعلق دارد