08:00
08:15
00:12بازپخش دانستنامید
08:30
00:30 آموزش تنیس
09:00
00:40بازپخش پزشک دهکده
09:40
10:00
00:40بازپخش آماده باش
10:40
00:20 مستند یاس اینجاست
11:00
00:30بازپخش به توان خدا
11:30
12:00
01:12بازپخش سینمایی آرزوهای بزرگ
13:12
13:30
00:30بازپخش آموزش تنیس
14:00
14:15
14:30
00:28بازپخش هوا تو دارم
15:00
15:40
16:00
00:30بازپخش رسانش
16:30
17:00
00:30بازپخش زنان کوچک
17:30
17:45
18:00
18:30
01:30 سینمایی پینگ پنگ
20:00
20:40
21:00
00:30 رسانش
21:30
22:00
22:30
00:30 مستند ماریا
شبکه امید
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه امید تعلق دارد