06:00
06:15
01:00 انیمیشن گوی بخار
07:15
00:15 مواهب
07:30
00:30بازپخش تکزنگ
08:00
00:30بازپخش انیمیشن پیامبران
08:30
00:30بازپخش مستند از کلوت تا احمد
09:00
09:45
00:15زنده ارتباط زنده شهادت حضرت رسول (ص) و امام رضا (ع)
10:00
00:45بازپخش رسانش
10:45
11:00
00:30بازپخش انیمیشن نبض رویش
11:30
00:15بازپخش دانستنامید
11:45
12:00
00:30زنده ارتباط زنده شهادت حضرت رسول (ص) و امام رضا (ع)
12:30
14:00
14:30
00:15بازپخش میان برنامه
14:45
15:00
01:30 بچه های گروهان بلال
16:30
00:15 زیارت امین الله
16:45
00:45 رسانش
17:30
17:45
18:00
19:30
00:30 تکزنگ
20:00
20:30
00:30زنده ارتباط زنده شهادت حضرت رسول (ص) و امام رضا (ع)
21:00
22:00
22:30
01:30 تله فیلم حج پاکان
شبکه امید
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه امید تعلق دارد