06:00
06:15
07:30
00:30بازپخش تکزنگ
08:00
00:30بازپخش انیمیشن پیامبران
08:30
00:30 مستند از خاک تا افلاک
09:00
09:45
00:15زنده ارتباط زنده شهادت حضرت رسول (ص) و امام رضا (ع)
10:00
00:45بازپخش رسانش
10:45
00:15بازپخش چاپارخانه
11:00
00:30بازپخش انیمیشن نبض رویش
11:30
00:15بازپخش دانستنامید
11:45
12:00
00:30زنده ارتباط زنده شهادت حضرت رسول (ص) و امام رضا (ع)
12:30
14:00
14:30
00:30بازپخش مستند از خاک تا افلاک
15:00
01:00 بچه های گروهان بلال
16:00
17:00
00:15 داستان مذهبی شهادت امام رضا (ع)
17:15
17:45
18:00
19:30
00:30 تکزنگ
20:00
20:30
00:30زنده ارتباط زنده با مشهد مقدش ویژه ولادت امام رضا (ع)
21:00
22:00
22:30
23:00
01:00بازپخش بچه های گروهان بلال
شبکه امید
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه امید تعلق دارد