تماس با ما

تلفن روابط عمومی سازمان: 162
شماره پیامک شبکه : 30000965
نشانی پست الکترونیک: omidtv@irib.ir
نشانی ما در فضای مجازی: omidtvclub@

از طریق فرم زیر نظرات خود را برای ما ارسال نمایید.

شبکه امید
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه امید تعلق دارد