جدول پخش برنامه‌های شبکه امید

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 10:45:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:09
2 10:47:09 تلاوت قرآن 00:04:21
3 10:51:30 رهبر و نوجوانان 00:01:09
4 10:52:39 بهار زندگی 00:00:29
5 10:53:08 اعلام برنامه ها 00:01:13
6 10:54:21 والیبال مدرن 00:00:24
7 10:54:45 آرم تايم مسابقه شور و انديشه 00:00:14
8 10:54:59 مسابقه شور و انديشه 01:02:59
9 11:57:58 زندگی قرآنی 00:00:22
10 11:58:20 آرم تايم چاپارخانه 00:00:14
11 11:58:34 چاپارخانه 00:15:35
12 12:14:09 بهار زندگی 00:00:29
13 12:14:38 آرم تايم تک زنگ 00:00:14
14 12:14:52 تک‌زنگ 00:13:44
15 12:28:36 آنونس کارستان . بزودی 00:00:38
16 12:29:14 وله اميد 00:00:51
17 12:30:05 آرم تايم مجموعه دنيای شيرين 00:00:14
18 12:30:19 دنیای شیرین 00:11:35
19 12:41:54 پاساژ ميانی دنيای شيرين 00:00:07
20 12:42:01 آنونس پيتر بل 1 00:01:25
21 12:43:26 دنیای شیرین 00:10:06
22 12:53:32 دنيای بهتر 00:02:55
23 12:56:27 بهار زندگی 00:00:29
24 12:56:56 راه آسمان 00:01:28
25 12:58:24 آنونس جشن بندگی 00:02:06
26 13:00:30 وله رگلاژ اذان 00:01:00
27 13:01:30 تلاوت قرآن کريم 00:05:30
28 13:07:00 اذان ظهر به وقت تهران 00:04:08
29 13:11:08 دعای روز سی ام ماه مبارک رمضان 00:00:47
30 13:11:55 وله صلوات 00:00:37
31 13:12:32 آرامش دلها 00:00:54
32 13:13:26 احاديث رمضان 00:00:43
33 13:14:09 سبک زندگی 00:01:10
34 13:15:19 وله اميد 00:00:54
35 13:16:13 آيه‌های زندگی 00:03:21
36 13:19:34 آنونس جشن بندگی 00:02:06
37 13:21:40 راه آسمان 00:01:15
38 13:22:55 هوای تازه 00:00:40
39 13:23:35 بام ایران 00:04:00
40 13:27:35 اعلام برنامه ها 00:00:40
41 13:28:15 تهران زیبا 00:01:15
42 13:29:30 آرم تايم ايران 00:00:14
43 13:29:44 ایران 00:23:52
44 13:53:36 آنونس هفتگی برنامه ها 00:04:06
45 13:57:42 آنونس جشن بندگی 00:02:06
46 13:59:48 آرم تايم نارنج وترنج 00:00:14
47 14:00:02 نارنج و ترنج 00:26:23
48 14:26:25 دو نقطه پرانتز 00:01:37
49 14:28:02 آرم تايم چاپارخانه 00:00:14
50 14:28:16 چاپارخانه 00:15:35
51 14:43:51 زندگی قرآنی 00:00:21
52 14:44:12 آرم تايم تک زنگ 00:00:14
53 14:44:26 تک‌زنگ 00:13:44
54 14:58:10 آنونس پيتر بل 1 00:01:25
55 14:59:35 آرم تايم مستند همسفر 00:00:14
56 14:59:49 همسفر 00:24:52
57 15:24:41 زندگی قرآنی 00:00:21
58 15:25:02 آرم تايم ترتيل خوانی نوجوانان 00:00:14
59 15:25:16 ترتيل خوانی نوجوانان 01:29:15
60 16:54:31 آنونس جشن بندگی 00:02:06
61 16:56:37 اعلام برنامه ها 00:01:13
62 16:57:50 وله اميد 00:01:38
63 16:59:28 آرم تايم مجموعه هايدی 00:00:14
64 16:59:42 هایدی 00:16:36
65 17:16:18 پاساژ ميانی مجموعه هايدی 00:00:07
66 17:16:25 آنونس سينمايی يکی بود يکی نبود 00:01:24
67 17:17:49 هایدی 00:15:45
68 17:33:34 والیبال مدرن 00:00:24
69 17:33:58 آرم تايم تک زنگ 00:00:14
70 17:34:12 تک‌زنگ 00:24:45
71 17:58:57 آنونس کارستان . بزودی 00:00:38
72 17:59:35 آرم تايم رامکال 00:00:14
73 17:59:49 رامکال 00:23:50
74 18:23:39 به زيست 00:01:44
75 18:25:23 مزه طبیعت 00:02:59
76 18:28:22 آرم تايم دانستناميد 00:00:14
77 18:28:36 دانستنآمید 00:12:00
78 18:40:36 آنونس سينمايی پيتربل 2 00:01:18
79 18:41:54 دنيای بهتر 00:02:25
80 18:44:19 آرم تايم تک زنگ 00:00:14
81 18:44:33 تک‌زنگ 00:13:25
82 18:57:58 آنونس کارستان . بزودی 00:00:38
83 18:58:36 آرم تايم مجموعه دنيای شيرين 00:00:14
84 18:58:50 دنیای شیرین 00:11:45
85 19:10:35 پاساژ ميانی دنيای شيرين 00:00:07
86 19:10:42 آنونس پيتر بل 1 00:01:25
87 19:12:07 دنیای شیرین 00:19:43
88 19:31:50 اعلام برنامه ها 00:00:40
89 19:32:30 آنونس کارستان . بزودی 00:00:38
90 19:33:08 وله اميد 00:00:51
91 19:33:59 آرم تايم ايران 00:00:14
92 19:34:13 ایران 00:23:57
93 19:58:10 راه آسمان 00:01:22
94 19:59:32 مسابقه فانوس 00:09:03
95 20:08:35 آنونس کارستان . بزودی 00:00:38
96 20:09:13 تیزر سیلی 00:01:07
97 20:10:20 آرم تايم به توان خدا 00:00:14
98 20:10:34 به توان خدا 00:26:37
99 20:37:11 زندگی قرآنی 00:00:23
100 20:37:34 وله رگلاژ اذان 00:00:36
101 20:38:10 تلاوت قرآن کريم 00:04:13
102 20:42:23 دعای رهبری-برکات قرآن 00:00:25
103 20:42:48 دعای ربنا 00:02:12
104 20:45:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:19
105 20:49:19 نماز جماعت 00:08:16
106 20:57:35 وله صلوات 00:00:37
107 20:58:12 وله تبريک عيد فطر 00:00:34
108 20:58:46 آرم تايم مجموعه هايدی 00:00:14
109 20:59:00 هایدی 00:16:36
110 21:15:36 پاساژ ميانی مجموعه هايدی 00:00:07
111 21:15:43 آنونس پيتر بل 1 00:01:25
112 21:17:08 هایدی 00:15:45
113 21:32:53 وله اميد 00:01:30
114 21:34:23 وله تبريک عيد فطر 00:00:34
115 21:34:57 آرم تايم تک زنگ 00:00:14
116 21:35:11 تک‌زنگ 00:26:45
117 22:01:56 کلیپ سلام ماه نو 00:02:44
118 22:04:40 طبیعت ایران 00:00:10
119 22:04:50 آرم تايم رامکال 00:00:14
120 22:05:04 رامکال 00:22:51
121 22:27:55 طبیعت ایران 00:00:18
122 22:28:13 وله تبريک عيد فطر(دعای قنوت نماز عيد) 00:01:49
123 22:30:02 آرم تايم کاوش در اعماق خليج فارس 00:00:14
124 22:30:16 کاوش در اعماق خليج فارس 00:21:12
125 22:51:28 اخم بازکن 00:04:10
126 22:55:38 وله تبريک عيد فطر 00:02:19
127 22:57:57 نماهنگ پايانی 00:01:11
128 22:59:08 سرود جمهوری اسلامی ايران 00:59:52


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها