جدول پخش برنامه‌های شبکه امید

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 08:15:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
2 08:17:31 تلاوت قرآن 00:05:43
3 08:23:14 طبیعت و مردم - قسمت زنبور 00:04:22
4 08:27:36 تیزر سینمایی مولان-1 00:00:55
5 08:28:31 تیزر نارنج و ترنج-1 00:01:36
6 08:30:07 آرم تایم سفری دیگر 00:00:10
7 08:30:17 سفری دیگر - قسمت 19 00:35:18
8 09:05:35 کلیپ آینه 00:03:49
9 09:09:24 وله امید 00:01:30
10 09:10:54 تیزر برنامه‌های زمستان 95 00:03:36
11 09:14:30 آرم تایم دانش‌نما 00:00:10
12 09:14:40 دانش‌نما - قسمت 10 00:14:14
13 09:28:54 نگاهی از آسمان 00:01:06
14 09:30:00 آرم تایم نارنج و ترنج 00:00:10
15 09:30:10 نارنج و ترنج - قسمت 5 00:27:08
16 09:57:18 ترافیک 00:02:43
17 10:00:01 آرم تایم میخک 00:00:10
18 10:00:11 میخک - قسمت 17 00:34:12
19 10:34:23 طبیعت و مردم - قسمت زنبور 00:04:22
20 10:38:45 عافیت باشه - قسمت 12 00:04:25
21 10:43:10 اعلام برنامه 00:00:55
22 10:44:05 تیزر جامع امید-1 00:16:12
23 11:00:17 آرم تایم از لاک جیغ تا خدا 00:00:10
24 11:00:27 از لاک جیغ تا خدا - قسمت 32 00:17:14
25 11:17:41 کلیپ سنگدل 00:03:02
26 11:20:43 قانون هوای پاک 00:06:02
27 11:26:45 مزه هیجان 00:01:59
28 11:28:44 تیزر سینمایی مولان-1 00:00:55
29 11:29:39 آرم تایم قهرمانان تنیس 00:00:10
30 11:29:49 قهرمانان تنیس - قسمت 121 00:20:50
31 11:50:39 مزه هیجان 00:01:59
32 11:52:38 عافیت باشه - قسمت 8 00:04:57
33 11:57:35 مزه خلاقیت 00:02:04
34 11:59:39 آرم تایم جادوی فیزیک 00:00:10
35 11:59:49 جادوی فیزیک - قسمت 27 00:09:39
36 12:09:28 وله رگلاژ اذان 00:00:32
37 12:10:00 تلاوت قرآن 00:05:00
38 12:15:00 اذان 00:04:08
39 12:19:08 کلیپ نیایش-3 00:02:38
40 12:21:46 تیزر نارنج و ترنج-2 00:01:47
41 12:23:33 لذت دانایی - قسمت 105 00:05:44
42 12:29:17 تیزر سینمایی مولان-1 00:00:55
43 12:30:12 آرم تایم شکار لحظه‌ها 00:00:10
44 12:30:22 شکار لحظه‌ها - قسمت 37 00:14:35
45 12:44:57 نگاهی از آسمان 00:00:55
46 12:45:52 آرم تایم تک زنگ 00:00:10
47 12:46:02 تک‌زنگ - قسمت 42 00:13:05
48 12:59:07 تیزر سینمایی مولان-1 00:00:55
49 13:00:02 آرم تایم صلح‌بانان جهان 00:00:10
50 13:00:12 صلح‌بانان جهان - قسمت 26 00:18:53
51 13:19:05 نگاهی از آسمان 00:01:12
52 13:20:17 لذت دانایی - قسمت 91 00:05:40
53 13:25:57 شوق زندگی 00:03:23
54 13:29:20 آرم تایم به توان خدا 00:00:10
55 13:29:30 به توان خدا - قسمت 96 00:26:51
56 13:56:21 تیزر سینمایی شمشیر اژدها 00:00:52
57 13:57:13 اعلام برنامه 00:00:55
58 13:58:08 تیزر نارنج و ترنج-2 00:01:47
59 13:59:55 آرم تایم سینمایی مولان-1 00:00:10
60 14:00:05 سینمایی مولان - قسمت 1 00:56:21
61 14:56:26 کلیپ قدح 00:03:41
62 15:00:07 آرم تایم حرکت اول 00:00:10
63 15:00:17 حرکت اول - قسمت 6 00:21:20
64 15:21:37 مزه هیجان 00:02:09
65 15:23:46 عافیت باشه - قسمت 11 00:04:27
66 15:28:13 تیزر نارنج و ترنج-1 00:01:36
67 15:29:49 آرم تایم نگهبانان طبیعت 00:00:10
68 15:29:59 نگهبانان طبیعت - قسمت 13 00:12:07
69 15:42:06 شوق زندگی 00:02:36
70 15:44:42 آرم تایم تک زنگ 00:00:10
71 15:44:52 تک‌زنگ - قسمت 44 00:11:50
72 15:56:42 مزه طبیعت 00:02:03
73 15:58:45 وله امید 00:01:13
74 15:59:58 آرم تایم باخانمان 00:00:10
75 16:00:08 باخانمان - قسمت 26 00:23:00
76 16:23:08 قانون هوای پاک 00:06:02
77 16:29:10 تیزر سینمایی شمشیر اژدها 00:00:52
78 16:30:02 آرم تایم به بهانه پدر 00:00:10
79 16:30:12 به بهانه پدر 00:21:08
80 16:51:20 اعلام برنامه 00:00:55
81 16:52:15 اهالی کربلا - قسمت 5 00:06:48
82 16:59:03 نگاهی از آسمان 00:00:55
83 16:59:58 آرم تایم از لاک جیغ تا خدا 00:00:10
84 17:00:08 از لاک جیغ تا خدا - قسمت 33 00:23:52
85 17:24:00 کلیپ هوای تو 00:03:14
86 17:27:14 تیزر نارنج و ترنج-2 00:01:47
87 17:29:01 وله رگلاژ اذان 00:00:53
88 17:29:54 کلیپ نیایش-1 00:01:54
89 17:31:48 تلاوت قرآن 00:06:12
90 17:38:00 اذان 00:04:50
91 17:42:50 نماز رهبری 00:08:16
92 17:51:06 کلیپ با تو 00:02:46
93 17:53:52 تیزر نارنج و ترنج-1 00:01:36
94 17:55:28 طبیعت و مردم - قسمت زنبور 00:04:22
95 17:59:50 آرم تایم قهرمانان تنیس 00:00:10
96 18:00:00 قهرمانان تنیس - قسمت 122 00:21:10
97 18:21:10 مزه هیجان 00:01:59
98 18:23:09 عافیت باشه - قسمت 1 00:05:23
99 18:28:32 وله امید 00:01:13
100 18:29:45 آرم تایم شکار لحظه‌ها 00:00:10
101 18:29:55 شکار لحظه‌ها - قسمت 38 00:14:37
102 18:44:32 طبیعت ایران 00:00:18
103 18:44:50 آرم تایم تک زنگ 00:00:10
104 18:45:00 تک‌زنگ - قسمت 43 00:11:18
105 18:56:18 کلیپ قدح 00:03:41
106 18:59:59 آرم تایم صلح‌بانان جهان 00:00:10
107 19:00:09 صلح‌بانان جهان - قسمت 27 00:22:10
108 19:22:19 مزه خلاقیت 00:02:04
109 19:24:23 لذت دانایی - قسمت 69 00:04:36
110 19:28:59 نگاهی از آسمان 00:01:05
111 19:30:04 آرم تایم به توان خدا 00:00:10
112 19:30:14 به توان خدا 00:26:26
113 19:56:40 اعلام برنامه 00:00:55
114 19:57:35 طبیعت و مردم - قسمت گلاب‌گیری 00:02:34
115 20:00:09 آرم تایم میخک 00:00:10
116 20:00:19 میخک - قسمت 18 00:40:38
117 20:40:57 تیزر جامع امید-1 00:16:12
118 20:57:09 ترافیک 00:02:43
119 20:59:52 آرم تایم نارنج و ترنج 00:00:10
120 21:00:02 نارنج و ترنج - قسمت 6 00:25:48
121 21:25:50 طبیعت و مردم - قسمت باران 00:03:56
122 21:29:46 آرم تایم نگهبانان طبیعت 00:00:10
123 21:29:56 نگهبانان طبیعت - قسمت 14 00:13:19
124 21:43:15 شوق زندگی 00:01:34
125 21:44:49 آرم تایم تک زنگ 00:00:10
126 21:44:59 تک‌زنگ - قسمت 45 00:12:22
127 21:57:21 مزه خلاقیت 00:02:04
128 21:59:25 تیزر سینمایی شمشیر اژدها 00:00:52
129 22:00:17 آرم تایم باخانمان 00:00:10
130 22:00:27 باخانمان - قسمت 27 00:23:00
131 22:23:27 مزه طبیعت 00:02:00
132 22:25:27 عافیت باشه - قسمت 2 00:04:38
133 22:30:05 آرم تایم به سوی آسمان 00:00:10
134 22:30:15 به سوی آسمان 00:27:43
135 22:57:58 تیزر سینمایی شمشیر اژدها 00:00:52
136 22:58:50 وله امید 00:01:13
137 23:00:03 23:59:57


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها