جدول پخش برنامه‌های شبکه امید

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 10:45:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:36
2 10:47:36 تلاوت قرآن کريم 00:07:33
3 10:55:09 شاعرانه 00:00:38
4 10:55:47 اعلام برنامه ها 00:00:55
5 10:56:42 آیه‌های زندگی 00:03:17
6 10:59:59 آرم تايم از لاک جيغ تا خدا 00:00:10
7 11:00:09 از لاک جیغ تا خدا 00:22:19
8 11:22:28 طبیعت و مردم 00:03:56
9 11:26:24 ویدئو سلامت 00:02:14
10 11:28:38 وله اميد 00:01:17
11 11:29:55 آرم تايم قهرمانان تنيس 00:00:10
12 11:30:05 قهرمانان تنیس 00:21:33
13 11:51:38 آنونس جامع برنامه‌ها 00:11:39
14 12:03:17 وله اميد 00:01:30
15 12:04:47 شوق زندگی 00:03:23
16 12:08:10 شاعرانه 00:00:52
17 12:09:02 وله رگلاژ اذان 00:00:56
18 12:09:58 کليپ اذانگاهی 00:02:38
19 12:12:36 تلاوت قرآن کريم 00:05:24
20 12:18:00 اذان ظهر به وقت تهران 00:04:08
21 12:22:08 کليپ اذانگاهی 00:03:01
22 12:25:09 کلیپ تلنگر 00:03:13
23 12:28:22 نگاهی از آسمان 00:01:24
24 12:29:46 آرم تايم جویا 00:00:10
25 12:29:56 جویا 00:12:47
26 12:42:43 مزه هیجان 00:02:05
27 12:44:48 آرم تايم تک زنگ 00:00:10
28 12:44:58 تک‌زنگ 00:11:31
29 12:56:29 مزه طبیعت 00:02:00
30 12:58:29 وله امید 00:00:59
31 12:59:28 آرم تايم بابا لنگ‌دراز 00:00:10
32 12:59:38 بابا لنگ‌دراز 00:21:10
33 13:20:48 اعلام برنامه 00:00:55
34 13:21:43 قانون هوای پاک 00:06:02
35 13:27:45 مزه طبیعت 00:01:58
36 13:29:43 آرم تايم به توان خدا 00:00:10
37 13:29:53 به توان خدا 00:26:42
38 13:56:35 سبک زندگی 00:01:52
39 13:58:27 طبيعت ايران 00:01:07
40 13:59:34 آرم تايم رويای گنجشک‌ها 00:00:10
41 13:59:44 رويای گنجشک‌ها 00:36:55
42 14:36:39 کلیپ آینه 00:03:49
43 14:40:28 ويدئو سلامت 00:04:02
44 14:44:30 آنونس جامع برنامه‌ها 00:11:39
45 14:56:09 آرش آنلاین 00:02:30
46 14:58:39 وله امید 00:01:06
47 14:59:45 آرم تایم گردونه 00:00:10
48 14:59:55 گردونه 00:22:34
49 15:22:29 طبيعت و مردم 00:04:22
50 15:26:51 آنونس دیدار در آشیانه 00:01:18
51 15:28:09 مزه هیجان 00:02:05
52 15:30:14 آرم تايم نگهبانان طبيعت 00:00:10
53 15:30:24 نگهبانان طبیعت 00:14:08
54 15:44:32 وله امید 00:00:59
55 15:45:31 آرم تايم تک زنگ 00:00:10
56 15:45:41 تک‌زنگ 00:14:16
57 15:59:57 طبيعت ايران 00:00:59
58 16:00:56 آرم تايم دختری به نام نل 00:00:10
59 16:01:06 دختری به نام نل 00:21:08
60 16:22:14 ویدئو سلامت 00:00:28
61 16:22:42 لذت دانایی 00:05:42
62 16:28:24 آنونس دیدار در آشیانه 00:01:18
63 16:29:42 آرم تايم چه کسی بر آمريکا حکومت می کند ؟ 00:00:10
64 16:29:52 چه کسی بر امریکا حکومت می‌کند 00:24:00
65 16:53:52 کليپ به نام ايران 00:04:45
66 16:58:37 اعلام برنامه 00:00:55
67 16:59:32 طبیعت ایران 00:00:52
68 17:00:24 آرم تايم از لاک جیغ تا خدا 00:00:10
69 17:00:34 از لاک جیغ تا خدا 00:25:38
70 17:26:12 نماهنگ زمستانی 00:02:48
71 17:29:00 آنونس دیدار در آشیانه 00:01:18
72 17:30:18 آرم تایم قهرمانان تنیس 00:00:10
73 17:30:28 قهرمانان تنیس 00:20:44
74 17:51:12 ویدئو سلامت 00:04:53
75 17:56:05 آیه‌های زندگی 00:03:05
76 17:59:10 روایت زندگی 00:02:16
77 18:01:26 وله رگلاژ اذان 00:00:14
78 18:01:40 کلیپ اذانگاهی 00:02:38
79 18:04:18 تلاوت قرآن 00:05:42
80 18:10:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:19
81 18:14:19 نماز جماعت 00:08:16
82 18:22:35 کلیپ اذانگاهی 00:02:23
83 18:24:58 شاعرانه 00:00:52
84 18:25:50 لذت دانایی 00:04:51
85 18:30:41 آرم جویا 00:00:10
86 18:30:51 جویا 00:12:55
87 18:43:46 نگاهی از آسمان 00:01:24
88 18:45:10 آرم تایم تک زنگ 00:00:10
89 18:45:20 تک‌زنگ 00:11:44
90 18:57:04 ترافیک 00:02:42
91 18:59:46 آرم تايم بابا لنگ دراز 00:00:10
92 18:59:56 بابا لنگ‌دراز 00:23:03
93 19:22:59 اعلام برنامه‌ها 00:00:55
94 19:23:54 ویدئو سلامت 00:01:59
95 19:25:53 نماهنگ زمستانی 00:03:07
96 19:29:00 آرم تایم به توان خدا 00:00:10
97 19:29:10 به توان خدا 00:26:48
98 19:55:58 آیه‌های زندگی 00:03:17
99 19:59:15 آرم تایم رویای گنجشک‌ها 00:00:10
100 19:59:25 رویای گنجشک‌ها 00:34:00
101 20:33:25 قانون هوای پاک 00:06:02
102 20:39:27 مزه طبیعت 00:02:00
103 20:41:27 آنونس جامع برنامه‌ها 00:11:39
104 20:53:06 عافیت باشه 00:04:25
105 20:57:31 نگاهی از آسمان 00:01:12
106 20:58:43 وله امید 00:00:54
107 20:59:37 آرم دیدار در آشیانه 00:00:10
108 20:59:47 دیدار در آشیانه 00:21:35
109 21:21:22 آنونس نارنج و ترنج 00:01:32
110 21:22:54 مزه طبیعت 00:02:00
111 21:24:54 آرش آنلاین 00:02:30
112 21:27:24 مزه هیجان 00:01:59
113 21:29:23 آرم تايم نگهبانان طبیعت 00:00:10
114 21:29:33 نگهبانان طبیعت 00:12:59
115 21:42:32 طبیعت ایران 00:01:00
116 21:43:32 وله اميد 00:01:17
117 21:44:49 آرم تايم تک‌زنگ 00:00:10
118 21:44:59 تک‌زنگ 00:13:03
119 21:58:02 وله اميد 00:01:06
120 21:59:08 آرم تايم دختری به نام نل 00:00:10
121 21:59:18 دختری به نام نل 00:16:05
122 22:15:23 ترافیک 00:02:41
123 22:18:04 آنونس جامع برنامه‌ها 00:11:39
124 22:29:43 آرم تايم انقلاب در قاب 00:00:10
125 22:29:53 انقلاب در قاب 00:24:36
126 22:54:29 کليپ به نام ايران 00:04:45
127 22:59:14 شاعرانه 00:00:39
128 22:59:53 00:00:07


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها