مستند راز ماده تاریکی

این مستند به شناخت و بررسی ماده تاریک توسط تعدادی از دانشمندان ایستگاه بین المللی فضایی و تاثیر آن بر جهان هستی اختصاص دارد.
راز ماده تاریکیسایر برنامه ها سه شنبه 25 شهریور 1399 ادامه...
شبکه امید
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه امید تعلق دارد