سینمایی نقطه رهاییتیزرگالری فیلم چهار شنبه 24 فروردین 1401 ادامه...

فیلم سینمایی نقطه رهایی

داستان فیلم درباره سيد احمد دلدار از جانبازان دوران دفاع مقدس و همچنين از پيش كسوتان عرصه فوتبال و مربيگري در خوزستان و آبادان است.
سینمایی نقطه رهایی چهار شنبه 24 فروردین 1401 ادامه...