رسانش

رسانش با هدف آشنایی نوجوانان با فیلم های سینمایی ایرانی حوزه نوجوان و آموزش سواد رسانه ای پخش می شود.
رسانشفرهنگی هنریبرنامه های مهارت آموزی چهار شنبه 8 آبان 1398 ادامه...
شبکه امید
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه امید تعلق دارد