فرایند
هر روز ساعت 17:15 باز پخش روز بعد ساعت 11
تعداد بازدید: 272
قسمت های برنامه
خلاصه برنامه


فرایند عبارت است از یک سری فعالیت‌های مرتبط با هم که برای رسیدن به هدفی خاص انجام می‌شوند. فرایند را می‌توان یک زنجیرة ارزش دانست که هر مرحله ارزشی به مرحلة قبل می‌افزاید. به عبارتی فرایند مجموعه‌ای از فعالیت‌های مرتبط با هم یا مؤثر بر هم است که ورودی‌ها را به خروجی تبدیل می‌کنند.
شاید بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها هنوز با فرایند و فرایندگرایی به خوبی آشنا نباشند و ساختار و معماری سازمان خود را به شیوة سلسله مراتبی و مبتنی بر وظیفه بنا کرده باشند ولی با گسترش فعالیت‌ها و سرعت گردش اطلاعات به همراه نیاز به پیگیری دقیق‌تر این فعالیت‌ها، ممکن است بسیاری از مدیران و حتی کارکنان به این مورد دست یافته باشند که ساختار کنونی سازمانشان جوابگوی نیازها نیست و علاوه بر موارد مطرح شده، ارزیابی عملکرد سازمان و کارکنان مشکل‌ساز شده است. در این زمان ناخودآگاه افراد به توالی عملیات و فعالیت‌ها و فرایندها می‌اندیشند و به فرایندمحور کردن ساختار عملیاتی سازمان خود گرایش پیدا می‌کنند.
فرایندگرایی نگرشی است که در راستای دستیابی به اهداف سازمان، بر وضعیت موجود (از ورودی‌ها سازمان تا خروجی) متمرکز می‌شود و تفکری به‌شدت نتیجه‌گرا است. 

دسته بندی ها :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
شبکه امید
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه امید تعلق دارد