گردش علمی
هر هفته شنبه ها ساعت 19
تعداد بازدید: 894
خلاصه برنامهبرنامه ترکیبی گردش علمی با رویکرد اصلی آموزشی، اطلاع رسانی، سرگرمی و تفریحی از دو بخش نمایشی_عروسکی از خط تولید کارخانجات، صنایع مهم کشور، نیروگاه ها، مراکز تولیدی صنعتی و غیر صنعتی گزارش تهیه می‌کند. موضوع اصلی این برنامه، اقتصادی، سیاسی، امنیتی دفاعی، علمی و فرهنگی است که در زمینه تولید، اشتغال و کارآفرینی گزارش تهیه می‌کند.
در گردش علمی پدر یک خانواده که یک دختر و یک پسر نوجوان دارد به عنوان برنامه‌ساز تلویزیونی همراه با فرزندان خود به یک گردش و سیر علمی به داخل کارخانه های کشور می‌رود.

این برنامه تولیدی هر شنبه ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه امید پخش می شود.
تهیه کننده : حمیدرضا یعقوبی

کارگردان مهدی مینایی قیصر

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
شبکه امید
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه امید تعلق دارد