مدرسه تلویزیونی/ دانش فنی تخصصی رایانه پودمان اول شبکه های رایانه ای پایه دوازدهم / 14 آذر 1400/ /
تعداد بازدید: 46
قسمت های دیگر برنامه
خلاصه این قسمت

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف