مدرسه تلویزونی/ تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم درس ششم فنون اقناع / 15 دی 1400
تعداد بازدید: 42
قسمت های دیگر برنامه
خلاصه این قسمت

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف