مدرسه تلویزیونی ایران/ رشته ساختمان پایه دهم/ کار دانش و فنی و حرفه ای/ 9 بهمن 1400
تعداد بازدید: 10
قسمت های دیگر برنامه
خلاصه این قسمت

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف