مسابقه خانه ما (سری هشتم)
چهارشنبه پنج شنبه و جمعه ساعت 21:30
تعداد بازدید: 442
قسمت های برنامه
خلاصه برنامه

"خانه ما" یک مستند مسابقه خانوادگی است که در آن شرکت کنندگان با دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حساب مسابقه، باید بتوانند هزینه های خانواده خود را به صورت صرفه جویانه مدیریت کنند. سه خانواده در رقابتی حدودا یک ماهه به خرج گروه سازنده زندگی می کنند و با چالش هایی روبرو می شوند. هر خانواده‌ای که فکر می‌کند الگوی مصرف خاص خود را دارد، می‌تواند در این مسابقه شرکت کند.
 

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف