مدرسه تلویزیونی / کار دانش و فنی و حرفه ای یازدهم - مدیریت منابع انسانی / 4 اسفند 1400
تعداد بازدید: 10
قسمت های دیگر برنامه
خلاصه این قسمت

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف