مدرسه تلویزیونی / دانش فنی تخصصی - تحلیل مدارهای دیجیتال / کاردانش و فنی و حرفه ای / 27 فروردین 1401
تعداد بازدید: 14
قسمت های دیگر برنامه
خلاصه این قسمت

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف