انیمیشن بچه های شهر خرم
تعداد بازدید: 29
قسمت های برنامه
خلاصه برنامه

بچه های شهر خرم نماد چند کودک در زمان اشغال خرمشهر توسط عراق از خانواده های خود جدا شده و به کمک سرایدار مدرسه که زخمی شده و در اسارت عراقی ها می باشد می روند که با حضور دانش آموزان اتفاق های جالبی رخ می دهد. بچه های شهر خرم سعی میکنند به شیوه های مختلف از محاصره عراقی ها خارج شوند و در جریان قصه داستان هائی از درگیری آنها با عراقی ها بوجود می آید، آنها در یک خانه مخروبه پناه میگیرند و چیزی برای خوردن پیدا نمیکنند و سعی میکنند غذای خود را از نیرو های عراقی تأمین کنند، در پایان انیمیشن بچه های شهر خرم از محاصره عراقی ها خارج می شوند و به نزد پدر و مادر خود باز میگردند

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف