تعداد بازدید: 13
تاریخ خبر: سه شنبه 22 تیر 1400

نشست مشترک بین شبکه امید و اعضاء هیئت مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان

این نشست مشترک به منظور بررسی دغدغه های نوجوانان در زمینه های خدا شناسی ،مسئولیت پذیری ،آینده نگری،سبک زندگی سالم و تهیه و تدوین برنامه با محتوای مناسب درباره مسائل روز نوجوانان و با هدف همکاری و تعامل بیشتر بین شبکه امید و اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان تشکیل شد.
بر اساس این گزارش اعضاءهیأت مرکزی قرارکاه ملی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان ضمن اشاره به دغدغه های روز نوجوانان خواستار تهیه و تولید برنامه ای با این موضوعات شدندکه در ادامه دکتر سالم با اشاره به مأ موریت و رسالت شبکه امید و با عنایت به نظر ویژه مقام معظم رهبری به نوجوانان و آینده آنها ،آمادگی شبکه را برای تهیه برنامه ای با عنوان (تا اوج) برای  پرداختن به مسائل روز نوجوانان اعلام نموده و تولید و پخش برنامه ای با محتوای متناسب نوجوانان را در دستور کار قرار داداند.
در پایان جلسه مدیر شبکه ضمن آرزوی موفقیت برای نوجوانان عزیز کشورمان بویژه اعضاء مدعو در این جلسه ،همکاری و ادامه جلسات به منظور تسریع در انجام توافقات و مصوبات صورت گرفته را خواستار شد.
 

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف