تعداد بازدید: 31
تاریخ خبر: سه شنبه 1 آذر 1401

مجری _ زهرا رضاپور

مدرک تحصیلی :کارشناسی 

رشته تحصیلی :جامعه شناسی  

اجرای تخصصی :معارفی-اجتماعی 

برنامه های اجرا شده : به توان خدا (فصل چهارم) - به توان خدا (فصل هشتم)

 


آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف