تعداد بازدید: 31
تاریخ خبر: سه شنبه 1 آذر 1401

مجری _ عرفان کرمی

مدرک تحصیلی : دانشجوی کارشناسی 

رشته تحصیلی :مهندسی معدن

اجرای تخصصی :ورزش  

برنامه های اجرا شده :گزارشگر فوتبال برتر - جام برتر


آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف