تعداد بازدید: 64
تاریخ خبر: چهار شنبه 2 آذر 1401

مجری _ زهرا عزتی

زهرا عزتی

تحصیلات:کارشناسی:مهندسی گیاه پزشکی

کارشناسی ارشد:مهندسی اگرواکولوژی

دانشجوی دکتری: اگروتکنولوژی_فیزیولوژی گیاهی

برنامه های اجرا شده: سریال آخرین سامورایی(بازیگر مهمان و دوبلور)

_تیزر مدرسه تلوزیونی_دوربین امید_مدرسه تلوزیونی ۱۴۰۱_۱۴۰۰

 

 


آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف