پیش فنگ

برنامه «پیش فنگ» به تهیه کنندگی سلمی بابایی و ونداد دوشن با مشارکت ارتش جمهوری اسلامی ایران، با رویکرد نمایش اقتدار و دستاوردهای نظامی ارتش
اجتماعی _ مهارتیبرنامه هاپیش فنگ دو شنبه 2 تیر 1399 ادامه...
شبکه امید
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه امید تعلق دارد