زمانبندی پخش برنامه های امروز
همه روزها

 • از ساعت 00:00:00 تا 01:00:00
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 01:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
 • از ساعت 01:00:00 تا 02:00:00
  زمان آغاز: 01:00:00
  زمان پایان : 02:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
 • از ساعت 02:00:00 تا 03:00:00
  زمان آغاز: 02:00:00
  زمان پایان : 03:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
 • از ساعت 03:00:00 تا 04:00:00 ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 03:00:00
  زمان پایان : 04:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
 • از ساعت 04:00:00 تا 05:00:00
  زمان آغاز: 04:00:00
  زمان پایان : 05:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
 • از ساعت 05:00:00 تا 06:00:00
  زمان آغاز: 05:00:00
  زمان پایان : 06:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
 • از ساعت 06:00:00 تا 07:00:00
  زمان آغاز: 06:00:00
  زمان پایان : 07:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
 • از ساعت 07:00:00 تا 08:00:00
  زمان آغاز: 07:00:00
  زمان پایان : 08:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
 • از ساعت 08:00:00 تا 09:00:00
  زمان آغاز: 08:00:00
  زمان پایان : 09:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
 • از ساعت 09:00:00 تا 10:00:00
  زمان آغاز: 09:00:00
  زمان پایان : 10:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
 • از ساعت 10:00:00 تا 11:00:00
  زمان آغاز: 10:00:00
  زمان پایان : 11:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
 • از ساعت 11:00:00 تا 12:00:00
  زمان آغاز: 11:00:00
  زمان پایان : 12:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
 • از ساعت 12:00:00 تا 13:00:00
  زمان آغاز: 12:00:00
  زمان پایان : 13:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
 • از ساعت 13:00:00 تا 14:00:00
  زمان آغاز: 13:00:00
  زمان پایان : 14:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
 • از ساعت 14:00:00 تا 15:00:00
  زمان آغاز: 14:00:00
  زمان پایان : 15:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
 • از ساعت 15:00:00 تا 16:00:00
  زمان آغاز: 15:00:00
  زمان پایان : 16:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
 • از ساعت 16:00:00 تا 17:00:00
  زمان آغاز: 16:00:00
  زمان پایان : 17:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
 • از ساعت 17:00:00 تا 18:00:00
  زمان آغاز: 17:00:00
  زمان پایان : 18:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
 • از ساعت 18:00:00 تا 19:00:00
  زمان آغاز: 18:00:00
  زمان پایان : 19:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
 • از ساعت 19:00:00 تا 20:00:00
  زمان آغاز: 19:00:00
  زمان پایان : 20:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
 • از ساعت 20:00:00 تا 21:00:00
  زمان آغاز: 20:00:00
  زمان پایان : 21:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
 • از ساعت 21:00:00 تا 22:00:00
  زمان آغاز: 21:00:00
  زمان پایان : 22:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
 • از ساعت 22:00:00 تا 23:00:00
  زمان آغاز: 22:00:00
  زمان پایان : 23:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
 • از ساعت 23:00:00 تا 24:00:00
  زمان آغاز: 23:00:00
  زمان پایان : 24:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00

بازی ویزیون

زمان پخش اصلی : یکشنبه ها ساعت 19، بازپخش اول روز بعد (دوشنبه ) ساعت 24 ، بازپخش دوم دوشنبه ساعت 5:45 و بازپخش سوم دوشنبه ساعت 13
برنامه بازی ویزیون بر اساس علاقه نوجوانان به بازی‌های رایانه‌ای و با هدف آموزش بازی سازی و همچنین سواد رسانه ای در استفاده از این بازی ها پخش می شود

کاربرانه فصل جدید

هر هفته سه شنبه ها ساعت 19 ،بازپخش ها چهارشنبه ها ساعت 24 ، 5:45 صبح و ساعت 13
فصل جدید برنامه کاربرانه، می کوشد، پیچیده ترین موضوعات مرتبط با دنیای علم و فناوری را به ساده ترین زبان برای نوجوانان شرح دهد.

مسابقه تلفنی راز جزیره

شنبه تا سه شنبه ساعت 16:30 ، بازپخش اول همان شب ساعت 22:30 ، بازپخش دوم روز بعد ساعت 3:15 بامداد و بازپخش سوم 6:30 صبح
مسابقه تلفنی راز جزیره به عنوان یکی از مسابقات تعاملی و جذاب شبکه امید است که پخش می شود
نظرسنجی
دریافت نظر
نام
ایمیل
نظرات
پیوندهای مفید
شبکه امید
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه امید تعلق دارد