زمانبندی پخش برنامه های امروز
همه روزها

 • سینمایی اعماق
  زمان آغاز: 00:00:44
  زمان پایان : 01:16:54
  مدت برنامه : 01:16:10
  [مدت]76دقیقه
 • شاهکارهای بوبا
  زمان آغاز: 01:17:56
  زمان پایان : 01:25:10
  مدت برنامه : 00:07:14
 • مثل نامه
  زمان آغاز: 01:29:59
  زمان پایان : 01:43:14
  مدت برنامه : 00:13:15
  [مدت]13دقیقه
 • سینمایی اسباب بازی فروشی شگفت انگیز آقای ماگوریم
  زمان آغاز: 01:46:24
  زمان پایان : 03:02:39
  مدت برنامه : 01:16:15
  [مدت]76دقیقه
 • فیلمستون - سینمایی اسباب بازی فروشی شگفت انگیز آقا
  زمان آغاز: 03:02:39
  زمان پایان : 03:11:58
  مدت برنامه : 00:09:19
  [موضوع]معرفی فیلم سینمایی پاندای کونگ فو کار 2[تهیه کننده]کاوه امیری
 • فرایند
  زمان آغاز: 03:15:59
  زمان پایان : 03:26:09
  مدت برنامه : 00:10:10
  [مدت]10دقیقه
 • مجموعه سه دونگ سه دونگ
  زمان آغاز: 03:30:16
  زمان پایان : 04:07:16
  مدت برنامه : 00:37:00
  [مدت]37دقیقه
 • هشتگ دوستی
  زمان آغاز: 04:09:30
  زمان پایان : 04:18:44
  مدت برنامه : 00:09:14
 • مدرسه حفظ
  زمان آغاز: 04:19:07
  زمان پایان : 04:33:08
  مدت برنامه : 00:14:01
  [مدت]14دقیقه
 • بچه های پنجم الف
  زمان آغاز: 04:46:08
  زمان پایان : 04:56:13
  مدت برنامه : 00:10:05
  [مدت]10دقیقه
 • مجموعه آه گوم بی من -خلاصه 1
  زمان آغاز: 05:00:19
  زمان پایان : 05:56:23
  مدت برنامه : 00:56:04
  [مدت]56دقیقه[موضوع]فرار سفیر
 • دعای عهد با حضرت ولی عصر (عج)
  زمان آغاز: 06:02:35
  زمان پایان : 06:10:59
  مدت برنامه : 00:08:24
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965 [موضوع]قاری نوجوان: محمد مهدی عباس زاده
 • به توان خدا
  زمان آغاز: 06:15:11
  زمان پایان : 06:42:57
  مدت برنامه : 00:27:46
  [مدت]27دقیقه[موضوع]مهارت نه گفتن به گناه[تهیه کننده]عبدالمجید رکنی، جواد بیک‌
 • دانستنیها
  زمان آغاز: 06:45:43
  زمان پایان : 06:56:54
  مدت برنامه : 00:11:11
  [مدت]11دقیقه
 • دوم شخص مفرد
  زمان آغاز: 07:00:26
  زمان پایان : 07:40:18
  مدت برنامه : 00:39:52
  [مدت]39دقیقه
 • موسیقی فیلم
  زمان آغاز: 07:45:09
  زمان پایان : 07:56:19
  مدت برنامه : 00:11:10
  [مدت]11دقیقه
 • جوانمردان- قسمت 14
  زمان آغاز: 08:00:08
  زمان پایان : 08:22:21
  مدت برنامه : 00:22:13
  [مدت]22دقیقه
 • مزه تابستان
  زمان آغاز: 08:22:41
  زمان پایان : 08:27:49
  مدت برنامه : 00:05:08
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • سیماب
  زمان آغاز: 08:30:37
  زمان پایان : 08:53:36
  مدت برنامه : 00:22:59
  [مدت]22دقیقه
 • سینمایی تیزپا
  زمان آغاز: 09:00:00
  زمان پایان : 10:10:04
  مدت برنامه : 01:10:04
  [مدت]70دقیقه
 • خنده خانه
  زمان آغاز: 10:15:26
  زمان پایان : 10:28:20
  مدت برنامه : 00:12:54
  [مدت]12دقیقه
 • مثل نامه
  زمان آغاز: 10:30:36
  زمان پایان : 10:43:02
  مدت برنامه : 00:12:26
  [مدت]12دقیقه
 • باشگاه امید
  زمان آغاز: 10:47:29
  زمان پایان : 10:57:29
  مدت برنامه : 00:10:00
  [مدت]10دقیقه
 • منچستر سیتی ، همه یا هیچ
  زمان آغاز: 11:00:04
  زمان پایان : 11:22:39
  مدت برنامه : 00:22:35
  [مدت]22دقیقه
 • کاوش
  زمان آغاز: 11:30:05
  زمان پایان : 11:55:04
  مدت برنامه : 00:24:59
  [مدت]24دقیقه
 • مجموعه آه گوم بی من -خلاصه 1
  زمان آغاز: 12:00:03
  زمان پایان : 12:56:07
  مدت برنامه : 00:56:04
  [مدت]56دقیقه[موضوع]فرار سفیر
 • هشتگ دوستی
  زمان آغاز: 12:58:35
  زمان پایان : 13:07:49
  مدت برنامه : 00:09:14
 • طلوع امید
  زمان آغاز: 13:20:33
  زمان پایان : 14:02:21
  مدت برنامه : 00:41:48
  [مدت]41دقیقه
 • جوانمردان- قسمت 14
  زمان آغاز: 14:07:51
  زمان پایان : 14:30:04
  مدت برنامه : 00:22:13
  [مدت]22دقیقه
 • مجموعه بسکتبالیست ها
  زمان آغاز: 14:30:45
  زمان پایان : 14:51:24
  مدت برنامه : 00:20:39
  [مدت]20دقیقه
 • مجموعه سه دونگ سه دونگ
  زمان آغاز: 14:59:51
  زمان پایان : 15:35:58
  مدت برنامه : 00:36:07
  [مدت]36دقیقه
 • مسابقه تلفنی راز جزیره ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 15:44:39
  زمان پایان : 16:26:39
  مدت برنامه : 00:42:00
  [مدت]42دقیقه[زنده][تهیه کننده]آقای عالمی
 • سیماب
  زمان آغاز: 16:31:18
  زمان پایان : 16:56:05
  مدت برنامه : 00:24:47
  [مدت]24دقیقه
 • به توان خدا
  زمان آغاز: 17:00:10
  زمان پایان : 17:27:56
  مدت برنامه : 00:27:46
  [مدت]27دقیقه[موضوع]مهارت نه گفتن به گناه[تهیه کننده]عبدالمجید رکنی، جواد بیک‌
 • باشگاه امید
  زمان آغاز: 17:29:22
  زمان پایان : 17:42:23
  مدت برنامه : 00:13:01
  [مدت]13دقیقه
 • دوربین امید
  زمان آغاز: 17:44:10
  زمان پایان : 17:57:10
  مدت برنامه : 00:13:00
  [مدت]13دقیقه[زنده]
 • سینمایی تابستان عزیز
  زمان آغاز: 18:00:53
  زمان پایان : 19:44:49
  مدت برنامه : 01:43:56
  [مدت]103دقیقه
 • فیلمستون - سینمایی تابستان عزیز- تحلیل فیلم
  زمان آغاز: 19:44:49
  زمان پایان : 19:53:05
  مدت برنامه : 00:08:16
  [موضوع]معرفی فیلم سینمایی پاندای کونگ فو کار 2[تهیه کننده]کاوه امیری
 • کاربرانه
  زمان آغاز: 19:59:33
  زمان پایان : 20:24:38
  مدت برنامه : 00:25:05
  [مدت]25دقیقه
 • کاربرانه
  زمان آغاز: 20:30:18
  زمان پایان : 20:48:39
  مدت برنامه : 00:18:21
  [مدت]18دقیقه
 • مجموعه آه گوم بی من -خلاصه 2
  زمان آغاز: 21:00:02
  زمان پایان : 21:58:12
  مدت برنامه : 00:58:10
  [مدت]58دقیقه[موضوع]فرار سفیر
 • جوانمردان- قسمت15
  زمان آغاز: 22:05:12
  زمان پایان : 22:27:18
  مدت برنامه : 00:22:06
  [مدت]22دقیقه
 • طلوع امید
  زمان آغاز: 22:30:23
  زمان پایان : 23:12:22
  مدت برنامه : 00:41:59
  [مدت]41دقیقه
 • خنده خانه
  زمان آغاز: 23:14:38
  زمان پایان : 23:27:31
  مدت برنامه : 00:12:53
  [مدت]12دقیقه
 • سیماب
  زمان آغاز: 23:32:45
  زمان پایان : 23:57:32
  مدت برنامه : 00:24:47
  [مدت]24دقیقه
نظرسنجی
دریافت نظر
نام
ایمیل
نظرات
پیوندهای مفید
شبکه امید
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه امید تعلق دارد