گردش علمی

این برنامه ترکیبی با عنوان گردش علمی با رویکرد اصلی آموزشی، اطلاع رسانی سرگرمی و تفریحی از دو بخش نمایشی_عروسکی از خط تولید کارخانجات معتبر ملی گزارش تهیه می کند
گردش علمیاجتماعی _ مهارتی چهار شنبه 13 مرداد 1400 ادامه...
شبکه امید
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه امید تعلق دارد