اسطرلاب

این برنامه بر پایه هوش و اطلاعات عمومی همچنین سطح دانش نوجوانان 13 تا 18 سال و در دو پایه متوسطه اول و دوم تولید و در هر قسمت از مسابقه 4 نوجوان حضوری با هم رقابت خواهند کرد.
مسابقه اسطرلاببرنامه های ورزشی و مسابقه سه شنبه 4 آذر 1399 ادامه...
شبکه امید
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه امید تعلق دارد