ما نوجوانان

در این برنامه سعی می شود آثار و تولیدات رسانه ای و فرهنگی (اعم ار کتاب ، فیلم . ...) با حضور خود نوجوانان به نقد و نمایش گذاشته شود.
ما نوجوانانفرهنگی هنری چهار شنبه 9 مهر 1399 ادامه...
شبکه امید
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه امید تعلق دارد