مسابقه بسرا

مسابقه تلویزیونی بِسُرا  اولین مستند مسابقه ی تلویزیونی در کشور است که به سرود و نقالی ویژه نوجوانان پسر و دختر می پردازد.
بسرابرنامه های ورزشی و مسابقه شنبه 30 فروردین 1399 ادامه...
شبکه امید
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه امید تعلق دارد