مسابقه کهکشان

«کهکشان» یک مسابقه داستانی آینده‌ محور است که مخاطب را ابتدا با ابعاد بازی خود درگیر و به تدریج ابعاد قصه‌اش را به مخاطب معرفی می‌کند. قصه‌ای که به مرور به این مسابقه اضافه ‌می‌شود، این برنامه را وارد فاز تازه ای خواهد کرد
مسابقه کهکشانمسابقه کهکشانیابرنامه های ورزشی و مسابقه چهار شنبه 3 آذر 1400 ادامه...