سفرهای سعدی
شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:15
تعداد بازدید: 179
قسمت های برنامه
خلاصه برنامه

در این پویانمایی برای نخستین بار به صورت خاص به سفرهای سعدی پرداخته می شودسعدی در نقاط عطف داستان وجود دارد، مشکلات را حل می کند و با کاراکترها همراه می شود.

سعدی در خود قصه وجود دارد چون مخاطب این پویانمایی که نوجوانان هستند،باید با این شاعر، شخصیت اخلاق مدار و معلم آشنا شوند به همین منظور خصلت های اخلاقی سعدی را هم در کنار داستان گویی به صورت غیرمستقیم به نمایش گذاشته شده است.
 

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف