نوساز ( امید )

نوساز ( امید )

دسته بندی:

دریافت قسمت های نوساز (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
نوساز ( امید )
[تهیه کننده] حسین ذوالفقاری [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
چهار شنبه 10 خرداد 1402 - 6:55:4
30 دقیقه
نوساز ( امید )
[تهیه کننده] حسین ذوالفقاری [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
سه شنبه 9 خرداد 1402 - 16:2:56
27 دقیقه
نوساز ( امید )
[تهیه کننده] حسین ذوالفقاری [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
سه شنبه 9 خرداد 1402 - 6:59:25
30 دقیقه
نوساز ( امید )
[تهیه کننده] حسین ذوالفقاری [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
دو شنبه 8 خرداد 1402 - 16:0:54
31 دقیقه
نوساز ( امید )
[تهیه کننده] حسین ذوالفقاری [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
دو شنبه 8 خرداد 1402 - 6:58:39
26 دقیقه
نوساز ( امید )
[تهیه کننده] حسین ذوالفقاری [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
یک شنبه 7 خرداد 1402 - 15:58:26
30 دقیقه
نوساز ( امید )
[تهیه کننده] حسین ذوالفقاری [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
یک شنبه 7 خرداد 1402 - 6:57:58
28 دقیقه
نوساز ( امید )
[تهیه کننده] حسین ذوالفقاری [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
شنبه 6 خرداد 1402 - 15:58:8
30 دقیقه
نوساز ( امید )
[تهیه کننده] حسین ذوالفقاری [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
شنبه 6 خرداد 1402 - 7:0:3
28 دقیقه
نوساز ( امید )
[تهیه کننده] حسین ذوالفقاری [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
چهار شنبه 3 خرداد 1402 - 6:29:33
29 دقیقه
نوساز ( امید )
[تهیه کننده] حسین ذوالفقاری [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
سه شنبه 2 خرداد 1402 - 16:1:5
26 دقیقه
نوساز ( امید )
[تهیه کننده] حسین ذوالفقاری [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
سه شنبه 2 خرداد 1402 - 6:30:31
28 دقیقه
نوساز ( امید )
[تهیه کننده] حسین ذوالفقاری [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
دو شنبه 1 خرداد 1402 - 15:58:27
28 دقیقه
نوساز ( امید )
[تهیه کننده] حسین ذوالفقاری [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
دو شنبه 1 خرداد 1402 - 6:29:31
31 دقیقه
نوساز ( امید )
[تهیه کننده] حسین ذوالفقاری [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 - 15:59:53
28 دقیقه
نوساز ( امید )
[تهیه کننده] حسین ذوالفقاری [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 - 6:30:2
30 دقیقه
نوساز ( امید )
[تهیه کننده] حسین ذوالفقاری [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
شنبه 30 اردیبهشت 1402 - 15:59:21
29 دقیقه
نوساز ( امید )
[تهیه کننده] حسین ذوالفقاری [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
شنبه 30 اردیبهشت 1402 - 6:29:53
28 دقیقه
نوساز ( امید )
[تهیه کننده] حسین ذوالفقاری [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
جمعه 29 اردیبهشت 1402 - 20:30:3
30 دقیقه
نوساز ( امید )
[تهیه کننده] حسین ذوالفقاری [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
پنج شنبه 28 اردیبهشت 1402 - 20:22:13
28 دقیقه
نوساز ( امید )
[تهیه کننده] حسین ذوالفقاری [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
چهار شنبه 27 اردیبهشت 1402 - 20:14:29
30 دقیقه
نوساز ( امید )
[تهیه کننده] حسین ذوالفقاری [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
چهار شنبه 27 اردیبهشت 1402 - 6:29:33
30 دقیقه
نوساز ( امید )
[تهیه کننده] حسین ذوالفقاری [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
سه شنبه 26 اردیبهشت 1402 - 16:1:8
28 دقیقه
نوساز ( امید )
[تهیه کننده] حسین ذوالفقاری [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
دو شنبه 25 اردیبهشت 1402 - 15:57:25
31 دقیقه
نوساز ( امید )
[تهیه کننده] حسین ذوالفقاری [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
دو شنبه 25 اردیبهشت 1402 - 15:56:55
31 دقیقه
نوساز ( امید )
[تهیه کننده] حسین ذوالفقاری [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
دو شنبه 25 اردیبهشت 1402 - 6:25:0
29 دقیقه
نوساز ( امید )
[تهیه کننده] حسین ذوالفقاری [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
دو شنبه 25 اردیبهشت 1402 - 6:24:30
29 دقیقه
نوساز ( امید )
[تهیه کننده] حسین ذوالفقاری [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
یک شنبه 24 اردیبهشت 1402 - 16:0:3
30 دقیقه
نوساز ( امید )
[موضوع] جشنواره‌های فرهنگی هنری، طراحی، طراحی گرافیک، گرافیک هنری، انیمیشن(پویانمایی)، جشنواره، داستان و داستان نویسی، فیلم و فیلمسازی، آموزش، نوجوان [تهیه کننده] حسین ذوالفقاری [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید [مجری] , مسعود غزنچایی,سارا احمدی [می
یک شنبه 24 اردیبهشت 1402 - 6:29:5
30 دقیقه
نوساز ( امید )
[تهیه کننده] حسین ذوالفقاری [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
شنبه 23 اردیبهشت 1402 - 16:0:2
28 دقیقه
نوساز ( امید )
[موضوع] جشنواره‌های فرهنگی هنری، طراحی، طراحی گرافیک، گرافیک هنری، انیمیشن(پویانمایی)، جشنواره، داستان و داستان نویسی، فیلم و فیلمسازی، آموزش، نوجوان [تهیه کننده] حسین ذوالفقاری [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید [مجری] , مسعود غزنچایی,سارا احمدی [می
شنبه 23 اردیبهشت 1402 - 6:30:40
26 دقیقه
نوساز ( امید )
[تهیه کننده] حسین ذوالفقاری [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
جمعه 22 اردیبهشت 1402 - 20:23:51
29 دقیقه
نوساز ( امید )
[موضوع] جشنواره‌های فرهنگی هنری، طراحی، طراحی گرافیک، گرافیک هنری، انیمیشن(پویانمایی)، جشنواره، داستان و داستان نویسی، فیلم و فیلمسازی، آموزش، نوجوان [تهیه کننده] حسین ذوالفقاری [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید [مجری] , مسعود غزنچایی,سارا احمدی [می
پنج شنبه 21 اردیبهشت 1402 - 20:24:19
30 دقیقه
نوساز ( امید )
[موضوع] جشنواره‌های فرهنگی هنری، طراحی، طراحی گرافیک، گرافیک هنری، انیمیشن(پویانمایی)، جشنواره، داستان و داستان نویسی، فیلم و فیلمسازی، آموزش، نوجوان [تهیه کننده] حسین ذوالفقاری [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید [مجری] , مسعود غزنچایی,سارا احمدی [می
چهار شنبه 20 اردیبهشت 1402 - 20:28:21
26 دقیقه
نوساز ( امید )
[تهیه کننده] حسین ذوالفقاری [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
چهار شنبه 20 اردیبهشت 1402 - 6:28:39
30 دقیقه
نوساز ( امید )
[تهیه کننده] حسین ذوالفقاری [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
سه شنبه 19 اردیبهشت 1402 - 16:0:3
30 دقیقه
نوساز ( امید )
[تهیه کننده] حسین ذوالفقاری [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
سه شنبه 19 اردیبهشت 1402 - 6:28:13
29 دقیقه
نوساز ( امید )
[تهیه کننده] حسین ذوالفقاری [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
دو شنبه 18 اردیبهشت 1402 - 16:1:16
29 دقیقه
نوساز ( امید )
[موضوع] جشنواره‌های فرهنگی هنری، طراحی، طراحی گرافیک، گرافیک هنری، انیمیشن(پویانمایی)، جشنواره، داستان و داستان نویسی، فیلم و فیلمسازی، آموزش، نوجوان [تهیه کننده] حسین ذوالفقاری [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید [مجری] , مسعود غزنچایی,سارا احمدی [می
دو شنبه 18 اردیبهشت 1402 - 6:25:3
30 دقیقه
نوساز ( امید )
[موضوع] جشنواره‌های فرهنگی هنری، طراحی، طراحی گرافیک، گرافیک هنری، انیمیشن(پویانمایی)، جشنواره، داستان و داستان نویسی، فیلم و فیلمسازی، آموزش، نوجوان [تهیه کننده] حسین ذوالفقاری [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید [مجری] , مسعود غزنچایی,سارا احمدی [می
یک شنبه 17 اردیبهشت 1402 - 15:59:21
30 دقیقه
نوساز ( امید )
[موضوع] جشنواره‌های فرهنگی هنری، طراحی، طراحی گرافیک، گرافیک هنری، انیمیشن(پویانمایی)، جشنواره، داستان و داستان نویسی، فیلم و فیلمسازی، آموزش، نوجوان [تهیه کننده] حسین ذوالفقاری [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید [مجری] , مسعود غزنچایی,سارا احمدی [می
یک شنبه 17 اردیبهشت 1402 - 6:30:6
26 دقیقه
نوساز ( امید )
[موضوع] جشنواره‌های فرهنگی هنری، طراحی، طراحی گرافیک، گرافیک هنری، انیمیشن(پویانمایی)، جشنواره، داستان و داستان نویسی، فیلم و فیلمسازی، آموزش، نوجوان [تهیه کننده] حسین ذوالفقاری [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید [مجری] , مسعود غزنچایی,سارا احمدی [می
شنبه 16 اردیبهشت 1402 - 16:0:12
26 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها