معرفی برنامه

آشنایی با دوران زندگی شاعر برجسته ایرانی قرن هفتم که دوران کودکی خود را در تبریز گذراند

دریافت قسمت های شمس تبریزی (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
شمس تبریزی
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965[مدت] 00:18:01
دو شنبه 7 خرداد 1403 - 11:34:26
18 دقیقه
شمس تبریزی
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965[مدت] 00:17:48
یک شنبه 6 خرداد 1403 - 11:30:15
17 دقیقه
شمس تبریزی
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965[مدت] 00:17:49
شنبه 5 خرداد 1403 - 11:30:24
17 دقیقه
شمس تبریزی
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965[مدت] 00:17:49
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 11:30:28
17 دقیقه
شمس تبریزی
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965[مدت] 00:17:29
شنبه 29 اردیبهشت 1403 - 11:30:49
17 دقیقه
شمس تبریزی
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965[مدت] 00:17:43
سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 11:33:52
17 دقیقه
شمس تبریزی
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965[مدت] 00:18:03
دو شنبه 24 اردیبهشت 1403 - 11:28:58
18 دقیقه
شمس تبریزی
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965[مدت] 00:17:50
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 11:29:53
17 دقیقه
شمس تبریزی
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965[مدت] 00:17:02
شنبه 22 اردیبهشت 1403 - 11:29:54
17 دقیقه
شمس تبریزی
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965[مدت] 00:18:10
سه شنبه 18 اردیبهشت 1403 - 11:29:42
18 دقیقه
شمس تبریزی
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965[مدت] 00:18:05
دو شنبه 17 اردیبهشت 1403 - 11:32:1
18 دقیقه
شمس تبریزی
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965[مدت] 00:17:59
یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 - 11:29:41
17 دقیقه
شمس تبریزی
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965[مدت] 00:18:16
دو شنبه 10 اردیبهشت 1403 - 11:34:31
18 دقیقه
شمس تبریزی
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965[مدت] 00:18:15
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 11:33:52
18 دقیقه
شمس تبریزی
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965[مدت] 00:18:03
شنبه 8 اردیبهشت 1403 - 11:35:58
18 دقیقه
شمس تبریزی
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965[مدت] 00:17:11
شنبه 1 اردیبهشت 1403 - 11:29:57
17 دقیقه
شمس تبریزی
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965[مدت] 00:18:03
سه شنبه 28 فروردین 1403 - 11:31:2
18 دقیقه
شمس تبریزی
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965[مدت] 00:18:03
دو شنبه 27 فروردین 1403 - 11:33:36
18 دقیقه
شمس تبریزی
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965[مدت] 00:17:57
یک شنبه 26 فروردین 1403 - 11:29:39
17 دقیقه
شمس تبریزی
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965[مدت] 00:17:42
شنبه 25 فروردین 1403 - 11:30:21
17 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها