اولی ها

برنامه « اولی ها » با نگاهی طنز به اهمیت مسئولیت اجتماعی و سواد سیاسی نوجوانان نسبت به اولین و مهم‌ترین انتخاب آنها در شکل گیری سرنوشت ایران اسلامی می پردازد .
یک شنبه 20 خرداد 1403 ادامه...
>> > 1 < <<