بازی ویزیون

ایران آینده میزبان لیگ یک میلیون نفری بازی های دیجیتال هشتمین جشنواره جام بازی های ویدئویی با حضور یک میلیون شرکت کننده از فردا تا نیمه تیرماه در جشنواره ایران آینده برگزار می شود.
چهار شنبه 7 تیر 1402 ادامه...