دریافت قسمت های نو نوا (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
نو نوا
[موضوع] زندگی ائمه و اهل‌بیت (ع) سبک زندگی معصومین، شعر و شعرای آیینی در هنر انقلابی، موسیقی مذهبی، موسیقی انقلابی، اعیاد و جشن های ملی، اعیاد و جشن های مذهبی، اعیاد دینی و مذهبی، نوجوان [تهیه کننده] رضا شاه محمدی [مجری] , [میهمان] , [خلاصه] پخش آ
شنبه 2 تیر 1403 - 15:22:46
3 دقیقه
نو نوا
[موضوع] زندگی ائمه و اهل‌بیت (ع) سبک زندگی معصومین، شعر و شعرای آیینی در هنر انقلابی، موسیقی مذهبی، موسیقی انقلابی، اعیاد و جشن های ملی، اعیاد و جشن های مذهبی، اعیاد دینی و مذهبی، نوجوان [تهیه کننده] رضا شاه محمدی [مجری] , [میهمان] , [خلاصه] پخش آ
شنبه 2 تیر 1403 - 9:54:2
3 دقیقه
نو نوا
[موضوع] زندگی ائمه و اهل‌بیت (ع) سبک زندگی معصومین، شعر و شعرای آیینی در هنر انقلابی، موسیقی مذهبی، موسیقی انقلابی، اعیاد و جشن های ملی، اعیاد و جشن های مذهبی، اعیاد دینی و مذهبی، نوجوان [تهیه کننده] رضا شاه محمدی [مجری] , [میهمان] , [خلاصه] پخش آ
جمعه 1 تیر 1403 - 15:53:4
3 دقیقه
نو نوا
[موضوع] زندگی ائمه و اهل‌بیت (ع) سبک زندگی معصومین، شعر و شعرای آیینی در هنر انقلابی، موسیقی مذهبی، موسیقی انقلابی، اعیاد و جشن های ملی، اعیاد و جشن های مذهبی، اعیاد دینی و مذهبی، نوجوان [تهیه کننده] رضا شاه محمدی [مجری] , [میهمان] , [خلاصه] پخش آ
جمعه 1 تیر 1403 - 9:38:20
3 دقیقه
نو نوا
[موضوع] زندگی ائمه و اهل‌بیت (ع) سبک زندگی معصومین، شعر و شعرای آیینی در هنر انقلابی، موسیقی مذهبی، موسیقی انقلابی، اعیاد و جشن های ملی، اعیاد و جشن های مذهبی، اعیاد دینی و مذهبی، نوجوان [تهیه کننده] رضا شاه محمدی [مجری] , [میهمان] , [خلاصه] پخش آ
پنج شنبه 31 خرداد 1403 - 21:35:51
3 دقیقه
نو نوا
[موضوع] زندگی ائمه و اهل‌بیت (ع) سبک زندگی معصومین، شعر و شعرای آیینی در هنر انقلابی، موسیقی مذهبی، موسیقی انقلابی، اعیاد و جشن های ملی، اعیاد و جشن های مذهبی، اعیاد دینی و مذهبی، نوجوان [تهیه کننده] رضا شاه محمدی [مجری] , [میهمان] , [خلاصه] پخش آ
پنج شنبه 31 خرداد 1403 - 15:13:12
3 دقیقه
نو نوا
[موضوع] زندگی ائمه و اهل‌بیت (ع) سبک زندگی معصومین، شعر و شعرای آیینی در هنر انقلابی، موسیقی مذهبی، موسیقی انقلابی، اعیاد و جشن های ملی، اعیاد و جشن های مذهبی، اعیاد دینی و مذهبی، نوجوان [تهیه کننده] رضا شاه محمدی [مجری] , [میهمان] , [خلاصه] پخش آ
پنج شنبه 31 خرداد 1403 - 9:39:52
3 دقیقه
نو نوا
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965[مدت] 00:06:39
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 23:50:36
6 دقیقه
نو نوا
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965[مدت] 00:04:22
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 13:19:14
4 دقیقه
نو نوا
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965[مدت] 00:06:07
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403 - 13:21:49
6 دقیقه
نو نوا
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965[مدت] 00:06:39
دو شنبه 24 اردیبهشت 1403 - 23:52:28
6 دقیقه
نو نوا
[موضوع] زندگی ائمه و اهل‌بیت (ع) سبک زندگی معصومین، شعر و شعرای آیینی در هنر انقلابی، موسیقی مذهبی، موسیقی انقلابی، اعیاد و جشن های ملی، اعیاد و جشن های مذهبی، اعیاد دینی و مذهبی، تولد، ولادت، نوجوان [تهیه کننده] رضا شاه محمدی [مجری] , [میهمان] ,
دو شنبه 24 اردیبهشت 1403 - 13:21:39
3 دقیقه
نو نوا
[موضوع] زندگی ائمه و اهل‌بیت (ع) سبک زندگی معصومین، شعر و شعرای آیینی در هنر انقلابی، موسیقی مذهبی، موسیقی انقلابی، اعیاد و جشن های ملی، اعیاد و جشن های مذهبی، اعیاد دینی و مذهبی، تولد، ولادت، نوجوان [تهیه کننده] رضا شاه محمدی [مجری] , [میهمان] ,
شنبه 22 اردیبهشت 1403 - 13:20:9
3 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی[مدت] 00:03:58
دو شنبه 20 فروردین 1403 - 19:54:29
3 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی[مدت] 00:04:21
یک شنبه 6 اسفند 1402 - 13:3:32
4 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی[مدت] 00:06:22
شنبه 5 اسفند 1402 - 8:32:29
6 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی[مدت] 00:04:21
شنبه 5 اسفند 1402 - 0:8:43
4 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی[مدت] 00:06:22
جمعه 4 اسفند 1402 - 13:4:48
6 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی[مدت] 00:04:21
جمعه 4 اسفند 1402 - 8:54:28
4 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی[مدت] 00:03:49
جمعه 4 اسفند 1402 - 0:8:28
3 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی[مدت] 00:04:34
پنج شنبه 26 بهمن 1402 - 23:54:9
4 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی[مدت] 00:04:34
پنج شنبه 26 بهمن 1402 - 13:24:49
4 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی[مدت] 00:05:00
چهار شنبه 25 بهمن 1402 - 23:54:19
5 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی[مدت] 00:04:00
چهار شنبه 25 بهمن 1402 - 13:24:36
4 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی[مدت] 00:05:16
سه شنبه 24 بهمن 1402 - 23:53:20
5 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی[مدت] 00:05:16
سه شنبه 24 بهمن 1402 - 13:24:39
5 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی[مدت] 00:04:03
جمعه 20 بهمن 1402 - 18:25:1
4 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی[مدت] 00:04:43
جمعه 20 بهمن 1402 - 13:15:49
4 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی[مدت] 00:03:13
پنج شنبه 19 بهمن 1402 - 18:24:54
3 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی[مدت] 00:04:51
چهار شنبه 18 بهمن 1402 - 18:22:7
4 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی[مدت] 00:04:51
چهار شنبه 18 بهمن 1402 - 13:8:40
4 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی[مدت] 00:03:59
شنبه 14 بهمن 1402 - 18:22:21
3 دقیقه
نو نوا
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965[مدت] 00:03:59
شنبه 14 بهمن 1402 - 13:4:13
3 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی[مدت] 00:04:29
یک شنبه 10 دی 1402 - 23:31:44
4 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی[مدت] 00:04:53
یک شنبه 10 دی 1402 - 17:7:10
4 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی[مدت] 00:03:59
یک شنبه 10 دی 1402 - 15:52:27
3 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی[مدت] 00:04:15
یک شنبه 10 دی 1402 - 11:54:49
4 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی[مدت] 00:03:59
شنبه 9 دی 1402 - 23:55:24
3 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی[مدت] 00:04:15
شنبه 9 دی 1402 - 16:58:45
4 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی[مدت] 00:03:34
چهار شنبه 5 مهر 1402 - 12:48:31
3 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی
سه شنبه 13 تیر 1402 - 16:16:33
4 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی
سه شنبه 13 تیر 1402 - 9:48:27
3 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی
دو شنبه 12 تیر 1402 - 16:23:18
3 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی
دو شنبه 12 تیر 1402 - 9:49:28
3 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی
یک شنبه 11 تیر 1402 - 16:15:16
3 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی
یک شنبه 11 تیر 1402 - 9:47:1
3 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی
شنبه 10 تیر 1402 - 16:20:42
3 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی
شنبه 10 تیر 1402 - 9:50:17
3 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
پنج شنبه 11 خرداد 1402 - 9:54:43
3 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
چهار شنبه 10 خرداد 1402 - 21:52:58
3 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
چهار شنبه 10 خرداد 1402 - 15:53:3
6 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
چهار شنبه 10 خرداد 1402 - 9:52:3
6 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
سه شنبه 9 خرداد 1402 - 21:50:24
6 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
سه شنبه 9 خرداد 1402 - 15:51:47
5 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
سه شنبه 9 خرداد 1402 - 15:49:49
4 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
سه شنبه 9 خرداد 1402 - 9:52:1
6 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
دو شنبه 8 خرداد 1402 - 21:57:45
6 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
دو شنبه 8 خرداد 1402 - 15:54:50
5 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
دو شنبه 8 خرداد 1402 - 9:55:22
3 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
یک شنبه 7 خرداد 1402 - 21:53:36
3 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
یک شنبه 7 خرداد 1402 - 15:54:4
3 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
یک شنبه 7 خرداد 1402 - 9:54:44
6 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
شنبه 6 خرداد 1402 - 21:48:23
4 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
شنبه 6 خرداد 1402 - 15:48:25
4 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
جمعه 5 خرداد 1402 - 21:47:29
4 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
جمعه 5 خرداد 1402 - 15:40:21
6 دقیقه
نو نوا
[تهیه کننده] رضا شاه محمدی [آدرس شبکه‌های اجتماعی] شبکه امید
جمعه 5 خرداد 1402 - 9:49:59
6 دقیقه
نو نوا
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
پنج شنبه 4 خرداد 1402 - 21:53:35
6 دقیقه
نو نوا
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
پنج شنبه 4 خرداد 1402 - 15:40:25
4 دقیقه
نو نوا
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
پنج شنبه 4 خرداد 1402 - 9:54:10
3 دقیقه
نو نوا
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
چهار شنبه 3 خرداد 1402 - 21:47:26
4 دقیقه
نو نوا
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
چهار شنبه 3 خرداد 1402 - 15:30:52
6 دقیقه
نو نوا
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
چهار شنبه 3 خرداد 1402 - 9:44:44
3 دقیقه
نو نوا
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
سه شنبه 2 خرداد 1402 - 21:48:1
4 دقیقه
نو نوا
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
سه شنبه 2 خرداد 1402 - 15:34:38
3 دقیقه
نو نوا
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
سه شنبه 2 خرداد 1402 - 9:46:31
3 دقیقه
نو نوا
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
دو شنبه 1 خرداد 1402 - 21:48:46
3 دقیقه
نو نوا
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
دو شنبه 1 خرداد 1402 - 15:39:53
3 دقیقه
نو نوا
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
دو شنبه 1 خرداد 1402 - 9:55:6
3 دقیقه
نو نوا
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 - 21:52:29
3 دقیقه
نو نوا
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 - 9:38:10
4 دقیقه
نو نوا
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
شنبه 30 اردیبهشت 1402 - 21:51:49
4 دقیقه
نو نوا
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
جمعه 19 اسفند 1401 - 23:54:55
5 دقیقه
نو نوا
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
جمعه 19 اسفند 1401 - 16:50:16
6 دقیقه
نو نوا
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
پنج شنبه 18 اسفند 1401 - 23:51:35
6 دقیقه
نو نوا
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
پنج شنبه 18 اسفند 1401 - 16:48:18
4 دقیقه
نو نوا
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
چهار شنبه 17 اسفند 1401 - 16:55:56
4 دقیقه
نو نوا
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
سه شنبه 16 اسفند 1401 - 17:0:52
3 دقیقه
نو نوا
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
دو شنبه 15 اسفند 1401 - 17:2:15
3 دقیقه
نو نوا
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
یک شنبه 14 اسفند 1401 - 16:53:52
4 دقیقه
نو نوا
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
پنج شنبه 20 بهمن 1401 - 22:50:0
4 دقیقه
نو نوا
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
چهار شنبه 19 بهمن 1401 - 22:50:26
3 دقیقه
نو نوا
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
سه شنبه 18 بهمن 1401 - 22:53:14
4 دقیقه
نو نوا
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
دو شنبه 17 بهمن 1401 - 22:51:4
4 دقیقه
نو نوا
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
یک شنبه 16 بهمن 1401 - 22:51:13
3 دقیقه
نو نوا
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
شنبه 15 بهمن 1401 - 22:51:20
4 دقیقه
نو نوا
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
جمعه 14 بهمن 1401 - 22:50:7
3 دقیقه
نو نوا
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
پنج شنبه 13 بهمن 1401 - 22:44:22
3 دقیقه
نو نوا
شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 22:33:3
3 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها