تعداد بازدید: 0
تاریخ خبر: سه شنبه 9 آبان 1402

انیمیشن جوانمردان ازقاب شبکه امید

به گزارش روابط عمومی شبکه امید مجموعه جوانمردان به روایتی از تاریخ ایران برمی‌گردد که مغول‌ها با ایران وارد جنگ و ستیز شده‌اند. سرداران ایرانی در این بازه مقاومت هایی انجام دادند. بعد از یک دوره مقاومت ها منظم شد و گروه های کوچک مردمی شکل گرفت و با حفظ باورها و ارزش های جامعه مبارزه ادامه پیدا کرد.این مجموعه دیدنی از روز شنبه 13 آبان هر روز ساعت 16:00 از قاب شبکه امید پخش خواهد شد.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف